CABI Redovisning - OM CABI

OM CABI

 

Jag grundade/startade CABI, 2004, efter en kort tids arbetslöshet. Då jag aldrig varit utan sysselsättning tidigare 
kände jag att chansen att göra något nytt, fast inom samma yrke, fanns inom räckhåll.

Skillnaden blev att tidigare hade jag jobbat med ett företag i taget och bara med aktiebolag (som anställd ekonomi ansvarig).

 

Nu skulle jag kunna hantera alla bolagsformers ekonomiska regler och förutsättningar samt även få möjligheten att
sätta mig in i många olika branscher. Mångfalden och informationsmängden var nog den största utmaningen i uppstartsfasen
samt att detta skedde under en period när jag väntade mitt tredje barn.

 

Efter tentamen i januari 2007 blev jag Auktoriserad Redovisningskonsult.

Det är en kvalitetssäkring för mina kunder att jag är med i SRF-Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, både när det gäller ansvarsförsäkringar och att jag har de aktuella utbildningar som är väsentliga för mina arbetsuppgifter.

Så det var egentligen först 2008 som jag kom igång "på riktigt"!

 

Då jag startade från "ruta ett" utan att ha några kunder med mig, har tiden som gått och hårt arbete tagit mig dit jag är i dag.

Jag hjälper i dagsläget allt från nystartade enskilda firmor till föreningar och aktiebolag med flera anställda..

 

Siffror och ekonomi är kul - Välkommen till CABI[ Tillbaka ]

CABI Redovisning | Småbåtshamnen 16 C | 263 39 HÖGANÄS | Tel: 0704-489968 | info@cabi.se