CABI Redovisning - Startsida
Bokföring
Årsredovisning
Lönehantering
Deklarationer
Starta eget

Årsredovisning

 

Här kommer jag presentera mer om hur jag jobbar med bokslut och årsredovisningar..

 

Bokföringslagens (1999:1078) kap. 6 reglerar hur löpande bokföring skall avslutas. I lagen används två begrepp, Årsbokslut och Årsredovisning. En årsredovisning är mer omfattande än ett årsbokslut, och båda regleras innehållsmässigt av Årsredovisningslagen (ÅRL) (1995:1554).
 
Enligt ÅRL skall en årsredovisning bestå av:

  1. Förvaltningsberättelse
  2. Resultaträkning
  3. Balansräkning
  4. Finansieringsanalys (endast för större företag)
  5. Noter
  6. Revisionsberättelse 

 

>> Mer om bokföring finner du på Bolagsverkets hemsida[ Tillbaka ]

CABI Redovisning | Småbåtshamnen 16 C | 263 39 HÖGANÄS | Tel: 0704-489968 | info@cabi.se